Klachtenprocedure NCA

background-banner

Klachtenprocedure NCA

Feedback en Geschillen
Wij waarderen het zeer als u tevreden bent over onze behandelingen en de behaalde resultaten. Maar het kan ook zijn dat uw ervaring anders is; in dat geval is uw feedback essentieel.

Directe Communicatie met uw Chiropractor
Heeft u een opmerking of klacht? We raden u aan deze eerst met uw chiropractor te delen. Veel zaken kunnen namelijk in goed overleg worden opgelost. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan staat de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Chiropractoren Associatie voor u klaar.

Rol van de Klachtenfunctionaris NCA
De klachtenfunctionaris benadert iedere situatie met oprechte belangstelling en streeft ernaar om samen met u en uw zorgverlener een passende oplossing te vinden. Mocht dit niet naar tevredenheid verlopen, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren over verdere stappen. De functionaris volgt hierbij het beroepsprofiel van de VKIG.

Procedure bij Geschillen
Alle NCA-leden zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de Stichting Chiropractie Nederland. Indien na overleg met uw chiropractor en/of bemiddeling door de klachtenfunctionaris geen overeenkomst wordt bereikt, kan dit leiden tot een formeel geschil. Er is een geschillenprocedure beschikbaar via de SCN. Vanaf 1 januari 2023 kunt u ook terecht bij de Geschillenregeling KPZ voor uw geschil.

Elke feedback wordt geregistreerd en kan leiden tot verbeteracties in onze dienstverlening.

Voor vragen of klachten kunt u dagelijks contact opnemen met de klachtenfunctionaris via 088 – 024 51 66 of klachtennca@cbkz.nl.